Rozliczenia rocznedochodów w Polsce

Zapraszamy mieszkańców z  Rybnika i okolic, do skorzystania z usługi rozliczenia dochodu rocznego w Polsce. Wykonujemy rozliczenia zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy wszystkie zgodne z prawem ulgi i odliczenia.

Zakres przykładowych usług:

• sporządzanie rozliczeń rocznych w tym, np PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39U wraz załącznikami np. PIT B, PIT ZG

• sporządzanie rozliczeń rocznych dla spółek, fundacji stowarzyszeń