Dofinansowaniadla osób chcących otworzyć działalność

Zapraszamy do naszego biura osoby chętne by otworzyć działalność. Zajmujemy się przygotowaniem profesjonalnych biznesplanów oraz wniosków o dofinansowanie. Przygotowujemy też wnioski szkoleniowe, stażowe, a także refundacyjne.
Przykładowe wnioski o dofinansowanie:

- wniosek wraz z biznesplanem dla osoby ubiegającej się o dofinansowanie na rozpoczecie działalności
- wnioski szkoleniowe
- wnioski refundacyjne